Categorie:

Bart klopte aan met de vraag of we een logo voor zijn nog op te richten bedrijf wilden maken. ‘Hoe gaat je bedrijf heten?’ was onze eerste vraag. Alles stond nog open. Omdat Bart ‘Bart’ is en hij zich wilde richten op tuinen, klussen en werkzaamheden in de agrarische sector, noemden we het bedrijf ‘Bart’s Tuin-Klus-Agri. Soms moet je dingen gewoon noemen zoals ze zijn… lekker duidelijk voor iedereen.